Jezioro Wielkie

Jezioro Wielkie

Położenie jeziora
         dorzecze: Witna – Kanał Maszówek – Warta – Odra
         region fizycznogeograficzny:    Pojezierze Południowopomorskie
–    Równina Gorzowska
         wysokość n. p. m. 35,7 m

Podstawowe dane morfometryczne
         powierzchnia zwierciadła wody:            52,3 ha
         objętość jeziora:                                5795,8 tys. m3
         głębokość maksymalna:                       29,3 m
         głębokość średnia:                               11,1 m
         powierzchnia zlewni całkowitej:         11,8 km2

Jezioro Wielkie otoczone jest całkowicie lasami. Przez jezioro przepływa rzeka Witna. Powyżej jeziora Witna przepływa przez ciąg stawów rybnych; okresowo woda przechwytywana jest do zasilania stawów i zdarza się, że koryto rzeki na wpływie do jeziora jest suche. Jezioro zostało sztucznie podpiętrzone wysoką groblą na odpływie. Odpływ z jeziora następuje upustem dennym przez mnich znajdujący się w grobli. Przy odpływie znajduje się pole biwakowe i kąpielisko z  plażą. Jezioro nie przyjmuje ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Na polu biwakowym znajduje się tzw. suchy ustęp.

Przewaga korzystnych cech naturalnych jeziora, przy jednoczesnej ograniczonej presji turystycznej, powinna sprzyjać utrzymaniu stosunkowo dobrej jakości jego wód.

 

Komentarze są wyłączone.