Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego

Uchwała Nr 65
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w Polskim Związku  Wędkarskim

Na podstawie § 30 p.16 i § 63 p. 2 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

§ 1

W „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego” Polskiego Związku  Wędkarskiego w częściach II, III, IV  dokonuje się zmian postanowień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzone zmiany postanowień w częściach II, III, IV stanowią tekst jednolity Zasad organizacji sportu wędkarskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.


czytaj załączniki ↓

zowsk_cz_i_2014

iiorganizacja_zawodw_wedkarskich_2014

iii_regulaminy_zawodow_2014

cz_iv_regulamin_zawodow_w_wedkarstwie_rzutowym_2014

 

 

Komentarze są wyłączone.