Składki Ogólnozwiązkowe

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA

Na podstawie Uchwały  nr 43 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia z  27 września 2014 r

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2015 r.

 

          Treść

Wysokość  opłaty w zł

1 Składka członkowska

75,-

2 Składka członkowska ulgowa 50%

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
 • kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37,-

3 Składka członkowska ulgowa 75%

 • członkowie uczestnicy do lat 16
 • członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4 Wpisowe

 • członka zwyczajnego PZW
 • członka uczestnika PZW

25,-

 

12,-

5 Legitymacja członkowska

5,- 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2015 ROKU

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1, stosowane są po okazaniu legutymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku, w którym ukończono określony wiek.

czytaj →uchwala_skladki_na_2015

 

Komentarze są wyłączone.