Składki Roczne

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Okręgu 

PZW w Gorzowie Wlkp. nr 39 z dnia 25.09.2014r.

TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

OKRĘGU PZW W GORZOWIE WLKP. W 2015 ROKU

UPRAWNIAJĄCYCH DO WĘDKOWANIA NA OGÓLNODOSTĘPNYCH WODACH

NIZINNYCH I GÓRSKICH

 

Lp. Radzaj składki Wysokość składki [zł]
1

 
Składka członkowska okręgowa (roczna):

– ze środków pływających

– z brzegu i z lodu

Składka członkowska okręgowa (roczna) – ulgowa

– ze środków pływających

– z brzegu i z lodu

a) odznaczonych srebrną i złotoą odznaką PZW

b) młodzież ucząca się (od 16 do 24 lat) z ważną legitymacją szkolną lub studencką

c) kobiety

d) mężczyźni, którzy ukończyli 65 – ty rok życia

175,00

150,00

115,00

90,00

 

2 Składka członkowska okręgowa młodzieżowa (młodzież do lat 16) (roczna)

– tylko z brzegu i z lodu

25,00
3 Składka członkowska okręgowa na jedną wodę dla członków PZW (roczna):

– ze środków pływających

– z brzegu i z lodu

Składka członkowska okręgowa na jedną wodę dla członków PZW (roczna) – ulgowa:

– ze środków pływających

– z brzegu i z lodu

a) zasady stosowania ulg dokładnie tak jak w opłacie na wszystkie wody

Opłata okręgowa na jedną wodę dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna)

– ze środków pływających

– z brzegu i z lodu

 

135,00

110,00

95,00

70,00

260,00

235,00

4 Opłata okręgowa dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna)

– ze środków pływających

– z brzegu i z lodu

 

350,00

325,00

5  

Składka okręgowa uzupełniająca za połów ze środków pływających*

 

25,00
6 Okręgowa 1 dniowa:

a) składka dla członków PZW

– z brzegu i z lodu

b) opłata dla niezrzeszonych i obcokrajowców

– z brzegu i z lodu

 

 

25,00

50,00

7 Okręgowa 7 dniowa:

a) składka dla członków PZW

– z brzegu i z lodu

b) opłata dla niezrzeszonych i obcokrajowców

– z brzegu i z lodu

 

 

40,00

90,00

8 Okręgowa 14 dniowa:

a) składka dla członków PZW

– z brzegu i z lodu

b) opłata dla niezrzeszonych i obcokrajowców

– z brzegu i z lodu

 

 

60,00

140,00

9 Opłata egzaminacyjna 

(młodzież do lat 18 jest zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

18,50
10  

Składka roczna na łowiectwo podwodne – wszystkie wytypowane wody

 

805,00
11  

Składka roczna na łowiectwo podwodne – jedna woda

 

355,00
12  

Opłata okresowa 14 – dniowa na łowiectwo podwodne – wszystkie wody

 

355,00
13  

Opłata okresowa 7 – dniowa na łowiectwo podwodne – wszystkie wody

 

205,00
14  

Opłata okresowa 1 – dniowa na łowiectwo podwodne – wszystkie wody

 

75,00
15  

Opłata egzaminacyjna na kartę łowiectwa podwodnego

 

400,00

*Przy składkach/ opłatach okresowych 1, 7 i 14 – dniowych opłata ze środków pływających jednorazowo na cały rok 25,00 zł

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały ZO PZW w Gorzowie Wlkp.

nr 39/2014 z dnia 25.09.2014r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKO – OKRĘGOWEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2015 ROKU

 

1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować w wodach użytkowanych przez PZW nieodpłatnie, ale tylko w     ramach łowiska i limitu połowowego swojego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie takie dotyczy również                współmałżonki członka PZW.

2. Składkę członkowsko – okręgową – członka uczestnika uprawniającą do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25 zł i dotyczy połowu tylko z brzegu.

3. Ulgową skłądkę członkowską i okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód uiszczają członkowie PZW zrzeszeni w Okręu gorzowskim, którzy są:

 

  • Odznaczeni złotą lub srebrną honorową odznaką PZW,
  • Mężczyznami od 65 – tego roku życia,
  • Kobietami,
  • Młodzieżą uczącą się w wieku od 16 – go do 24 – go roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

4. Członkowie PZW nie będący członkami Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. nie korzystają ze zniżek w składce okręgowej Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. wynikającej z odznaczeń w innym Okręgu (srebrna, złota, złota z wieńcami).

5. Członkowie PZW Okręgu gorzowskiego odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami i osoby od 75 – tego roku życia są zwolnione z uiszczania składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu umieszczonego w legitymacji członkowskiej przez skarbnika Koła.

6. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW.

7.  System ulg określony w załączniku nr 1 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

Komentarze są wyłączone.