Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Witnica

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy na podstawie § 52 Statutu PZW zwołuje

 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

 Członków Koła PZW nr 1 Witnica,
które odbędzie się w dniu 23.02.2020r. w sali Małej sali w RCR przy ul. Żwirowej 1, o godz. 10:00

                               Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi wszystkich członków koła o jak najliczniejszy udział w obradach Walnego Zgromadzenia

                                                                     Zarząd Koła PZW

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.