SZKOLENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSZKOLENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


          Zarząd PZW w Witnicy oraz ,,SZUCIAK TEAM ” informują, że w dniu 22.06.2019r.
                odbędzie się szkolenie z ,,WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO’‚.
    Zapisów do udziału w szkoleniu można dokonać do dnia 19.06.2019 r. u skarbnika
                Koła PZW Pana Piotra Roszczyńskiego w sklepie wędkarskim ,,CENTRUM U PIOTRA”.
          Podstawowym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przybycie na miejsce zbiórki
        wraz z opiekunem prawnym posiadającym aktualną opłatę wędkarską w Kole PZW Witnica,
    dla dzieci do lat szesnastu. W przypadku młodzieży posiadanie karty wędkarskiej z aktualną
     opłatą w PZW Witnica. Na zajęcia należy zabrać ze sobą wędkę z zestawem spławikowym na rzekę.
      Szkolenie przeprowadzą kol. Szuciak Lucjan oraz kol. Szuciak Michał.
        Ewentualne pytania proszę kierować pod nr telefonu 695555813.
           TEMATYKA SZKOLENIA ; przygotowanie zanęty na rzekę.
                               – budowa zestawu.
              – nęcenie.
               – łowienie.
                   9:00 Miejsce zbiórki Rzeka Warta z ,, LEWEJ STRONY PRZY PROMIE ”
                   9:15 omówienie zasad bezpieczeństwa podczas szkolenia
                    9:30 szkolenie
                     11:30 zakończenie .
Zapraszamy

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.