Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, zapraszamy !!!

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy na podstawie § 52 Statutu PZW zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcz0 – wyborcze Członków Koła PZW,
które odbędzie się w dniu 18.12.2016r. W sali RCR przy ul. Żwirowej, o godz. 10:00

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes Koła.
 2. Powołanie Przewodniczącego obrad i jego zastępców.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji: Mandatowej, Wyborczo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie ważności i zdolności podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie finansowe, zatwierdzenie bilansu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Zgłoszenie i przyjęcie listy kandydatów na Prezesa.
 12. Wybory Prezesa.
 13. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa.Przegłosowanie ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 14. Zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 15. Wybory.
 16.  Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 17.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 18.  Zamknięcie obrad.

Zarząd

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.