Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 1 w Witnicy

pzwZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy na podstawie § 52 Statutu PZW zwołuje Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 1 w Witnicy,

które odbędzie się w dniu 31.01.2016r. w sali RCR przy ul. Żwirowej, o godz. 10:00

1. Porządek obrad
2. Wybór poszczególnych komisji zgromadzenia
3. Wybór Prezesa Koła

Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi wszystkich członków koła o jak najliczniejszy udział w obradach Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 1 w Witnicy

Zapraszamy

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.