Zawody Podlodowe 2018 Jezioro Długie – Zapraszamy

OGŁOSZENIE

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy informuje, że w dniu 04.03.2018 odbędą się zawody wędkarskie Podlodowe.

Zawody odbędą się na Jeziorze Długim .
W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Koła PZW Witnica posiadający aktualną opłatę wędkarską.
Zapisów do udziału w zawodach można dokonać do dnia 03.03.2018 u skarbnika Koła PZW Pana Piotra Roszczyńskiego w sklepie wędkarskim.

PROGRAM ZAWODÓW:

8:00 – miejsce zbiórki – plaża przy szkółce leśnej
8:00 – 8:30 – otwarcie zawodów oraz udanie się na stanowiska, przygotowanie miejsc do łowienia
8:30 – 12:00- łowienie

12:00 – koniec łowienia, powrót na miejsce zbiórki
12:30- ogłoszenie wyników, wręczanie nagród i poczęstunek

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przestrzeganie następujących zasad:

– przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych ryb
– zachowanie czystości i porządku na stanowisku

Zapraszamy

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy na podstawie § 52 Statutu PZW zwołuje

 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

 Członków Koła PZW nr 1 Witnica,
które odbędzie się w dniu 25.02.2018r. w sali Miejskiego Domu Kultury przy ul. Gorzowskiej 22, o godz. 10:00

Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi wszystkich członków koła o jak najliczniejszy udział w obradach Walnego Zgromadzenia

Zarząd Koła PZW