Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Witnica

rcr10ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy na podstawie § 52 Statutu PZW zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW,
które odbędzie się w dniu 20.03.2016r. W sali RCR przy ul. Żwirowej,
o godz. 10:00

1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Uchwalanie preliminarza budżetowego

Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi wszystkich członków koła o jak najliczniejszy udział w obradach Walnego Zgromadzenia

 Zarząd Koła PZW

Wybrano nowego Prezesa PZW Koła n1 w Witnicy.

naglowek-short1Zarząd Koła nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy informuję o wyborze nowego Prezesa.
Na podstawie § 52 Statutu PZW w dniu 31.01.2016r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 1 w Witnicy . Celem spotkania był wybór Prezesa Koła. W głosowaniu jawnym zgromadzeni członkowie większością głosów wybrali nowego Prezesa, którym został p. Tomasz Wysoczański. Wszystkim członkom dziękujemy za uczestnictwo w obradach a nowemu Prezesowi życzymy sukcesów na objętym stanowisku.

Zarząd Koła PZW nr1 w Witnicy