OTWARTE SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE

Zapraszamy do udziału w OTWARTYCH SPŁAWIKOWYCH ZAWODACH WĘDKARSKICH, które odbędą się w niedzielę, 30 czerwca 2019 r.

Teren zawodów: Warta – ściana Świerkocin (Gmina Witnica). Rejestracja zawodników do 26.06.2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

Teren zawodów: Warta – ściana Świerkocin (Gmina Witnica). Rejestracja zawodników pod numerem tel. 95 7330 411 do 26.06.2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA oraz z budżetu państwa.

SZKOLENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSZKOLENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


          Zarząd PZW w Witnicy oraz ,,SZUCIAK TEAM ” informują, że w dniu 22.06.2019r.
                odbędzie się szkolenie z ,,WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO’‚.
    Zapisów do udziału w szkoleniu można dokonać do dnia 19.06.2019 r. u skarbnika
                Koła PZW Pana Piotra Roszczyńskiego w sklepie wędkarskim ,,CENTRUM U PIOTRA”.
          Podstawowym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przybycie na miejsce zbiórki
        wraz z opiekunem prawnym posiadającym aktualną opłatę wędkarską w Kole PZW Witnica,
    dla dzieci do lat szesnastu. W przypadku młodzieży posiadanie karty wędkarskiej z aktualną
     opłatą w PZW Witnica. Na zajęcia należy zabrać ze sobą wędkę z zestawem spławikowym na rzekę.
      Szkolenie przeprowadzą kol. Szuciak Lucjan oraz kol. Szuciak Michał.
        Ewentualne pytania proszę kierować pod nr telefonu 695555813.
           TEMATYKA SZKOLENIA ; przygotowanie zanęty na rzekę.
                               – budowa zestawu.
              – nęcenie.
               – łowienie.
                   9:00 Miejsce zbiórki Rzeka Warta z ,, LEWEJ STRONY PRZY PROMIE ”
                   9:15 omówienie zasad bezpieczeństwa podczas szkolenia
                    9:30 szkolenie
                     11:30 zakończenie .
Zapraszamy

II TURA – SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA

OGŁOSZENIE:

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy informuje, że w dniu 19.05.2019 odbędą się zawody wędkarskie SPINNINGOWE Mistrzostwa Koła nr 1 Witnica – II Tura. Zawody odbędą się na rzece Warta „Świerkocin” .

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Koła PZW Witnica posiadający aktualną opłatę wędkarską. Zapisów do udziału w zawodach można dokonać do dnia 17.05.2019 u skarbnika Koła PZW Pana Piotra Roszczyńskiego w sklepie wędkarskim.

PROGRAM ZAWODÓW:

 • 6:30 – Miejsce zbiórki – Świerkocin „koło mostu”
 • 7:00 – Rozpoczęcie zawodów
 • 13:00 – Koniec łowienia
 • 14:00 – Ogłoszenie wyników, wręczanie nagród, poczęstunek

REGULAMIN ZAWODÓW:

 • Łowienie wyłącznie na przynęty sztuczne
 • Suma złowionych ryb nie może przekroczyć 12 sztuk (ilość poszczególnych ryb według regulaminu PZW)
 • Łowienie tylko i wyłącznie na rzece Warta

ZAPRASZAMY

I TURA – SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA

OGŁOSZENIE:

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy informuje, że w dniu 12.05.2019 odbędą się zawody wędkarskie SPINNINGOWE Mistrzostwa Koła nr 1 Witnica – I Tura. Zawody odbędą się na rzece Warta „Świerkocin” .

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Koła PZW Witnica posiadający aktualną opłatę wędkarską. Zapisów do udziału w zawodach można dokonać do dnia 11.05.2019 u skarbnika Koła PZW Pana Piotra Roszczyńskiego w sklepie wędkarskim.

PROGRAM ZAWODÓW:

 • 6:30 – Miejsce zbiórki – Świerkocin „koło mostu”
 • 7:00 – Rozpoczęcie zawodów
 • 13:00 – Koniec łowienia
 • 14:00 – Ogłoszenie wyników, wręczanie nagród, poczęstunek

REGULAMIN ZAWODÓW:

 • Łowienie wyłącznie na przynęty sztuczne
 • Suma złowionych ryb nie może przekroczyć 12 sztuk (ilość poszczególnych ryb według regulaminu PZW)
 • Łowienie tylko i wyłącznie na rzece Warta

ZAPRASZAMY

II TURA MISTRZOSTW KOŁA

OGŁOSZENIE:

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy informuje, że w dniu 05.05.2019 odbędą się zawody wędkarskie SPŁAWIKOWO – GRUNTOWE Mistrzostwa Koła nr 1 Witnica – II Tura. Zawody odbędą się na rzece Warta – „przy Promie” .

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Koła PZW Witnica posiadający aktualną opłatę wędkarską. Zapisów do udziału w zawodach można dokonać do dnia 04.05.2019 u skarbnika Koła PZW Pana Piotra Roszczyńskiego w sklepie wędkarskim.

PROGRAM ZAWODÓW:

 • 7:00 – Miejsce zbiórki – „przy Promie” – z lewej strony promu
 • 7:00 – 7:50 – Losowanie stanowisk, przygotowanie do łowienia
 • 8:30 – Nęcenie oraz rozpoczęcie łowienia
 • 12:30 – Koniec łowienia, zawodnicy zostają na stanowiskach do momentu zważenia ryb
 • 13:00 – Ogłoszenie wyników, wręczanie nagród, poczęstunek

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAWODACH JEST PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • Łowienie ryb na dwie wędki
 • Bezwzględne posiadanie siatki miękkiej i odpowiednio długiej do przechowywania w wodzie złowionych ryb (po zważeniu ryba wraca z powrotem do wody)
 • Przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych ryb
 • Zachowanie czystości i porządku na stanowisku

Zapraszamy

Zawody Spławikowe – Otwarcie Sezonu 2019

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy informuje, że w dniu 07.04.2019 o godzinie 8:00 na Stawie Miejskim w Witnicy. Odbędą się zawody wędkarskiespławikowe


W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Koła PZW Witnica posiadający aktualną opłatę wędkarską.
Zapisów do udziału w zawodach można dokonać do dnia 05.04.2019 u skarbnika Koła PZW Pana Piotra Roszczyńskiego w sklepie wędkarskim.

PROGRAM ZAWODÓW:

 • 8:00 – Miejsce zbiórki – Staw Miejski
 • 9:00 – Rozpoczęcie łowienia
 • 13:00 – Koniec łowienia, zawodnicy zostają na stanowiskach do momentu zważenia ryb
 • 13:30 – Ogłoszenie wyników, wręczanie nagród, poczęstunek

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAWODACH JEST PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • Łowienie ryb na jedną wędkę
 • Bezwzględne posiadanie siatki miękkiej i odpowiednio długiej do przechowywania w wodzie złowionych ryb (po zważeniu ryba wraca z powrotem do wody)
 • Przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych ryb
 • Zachowanie czystości i porządku na stanowisku

ZAPRASZAMY

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Witnicy na podstawie § 52 Statutu PZW zwołuje

 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

 Członków Koła PZW nr 1 Witnica,
które odbędzie się w dniu 10.02.2019r. w sali Miejskiego Domu Kultury przy ul. Gorzowskiej 22, o godz. 10:00

                               Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi wszystkich członków koła o jak najliczniejszy udział w obradach Walnego Zgromadzenia

                                                                     Zarząd Koła PZW